IEP Kurumsal Zaman Çizelgesi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Aşağıda sunulan zaman çizelgesi IEP’e ilkbaharda gerçekleşen olağan kayıt zamanında başvuran kurumlara uygulanır. IEP sekretaryası; her kurumla, sözü edilen zaman çizelgesini onların özel koşulları ve gerekliliklerine uygun şekilde çalışma planı hazırlar.

     1.Aşama: Mart – Haziran 2015  

 • Kurum, Kurumsal Değerlendirme Programına Haziran ayının sonunda belirlenmiş olan bir tarihe kadar başvurur.
 1. Aşama: Temmuz – Ekim 2015
 • KDP, tüm değerlendirme ekip üyelerinin katıldığı KDP yıllık seminerinde, başvuran her kurum için bir değerlendirme ekibi oluşturur.
 • Başvuran üniversiteler; KUDEP’in organize ettiği değerlendirme hedeflerini tartışmak ve sürecin planlanması ile ilgili kılavuz bilgilerini almak için seminere ya da video konferansa katılabilirler.
 • Kurumların değerlendirme ücretini aksi kararlaştırılmadığı sürece Eylül ayının sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.
 1. Aşama: Ekim 2015– Mart 2016
 • Öz-değerlendirme aşaması; katılımcı kurumlar bir öz-değerlendirme sürecinden geçip KDP’ye, KDP’nin ana esaslarına uygun olarak hazırlanmış, bir öz-değerlendirme raporu sunarlar. (Önemli unsur: Öz-değerlendirme raporu ilk kurum ziyaret tarihinden dört hafta önce gönderilmelidir.)
 • Dış değerlendirme aşaması başlar: Değerlendirme ekibi ilk kurum ziyaretini gerçekleştirir ve gerekli gördüğü ek bilgileri ister.
 1. Aşama: Nisan– Mayıs 2016
 • Kurum, değerlendirme ekibi tarafından istenen ek bilgileri sağlar.
 1. Aşama: Mayıs – Haziran 2016
 • Değerlendirme ekibi kuruma ikinci ziyaretini gerçekleştirir ve bu ziyaretin sonunda değerlendirmelerinin bir sözlü özetini sunar.
 1. Aşama: Temmuz – Eylül 2016
 • KDP fiili hatalar üzerine yorumlar için kuruma yazılı raporunu sunar.
 • KDP son raporunu kuruma gönderir
 • KDP değerlendirme raporunu web sitesinde yayımlar (eua.be/IEP)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin