Rapor Hazırlama Ekibi Çalışma Takvimi

Küçült Yazı Tipi Büyüt
İŞLEMLER TARİH
Rapor eksikliklerinin belirlenmesi 28 Aralık 2015 – 3 Ocak 2016
Eksikliklerle ilgili detay bilgilerin toplanması 4-10 Ocak 2016
Eksikliklerle ilgili detay bilgilerin toplanması, Raporda düzeltmeler. 11-17 Ocak 2016
Raporun kontrolü ve Öz değerlendirme kuruluna sunumu 18-24 Ocak 2016
Son revizyonlar ve Makama sunumu 25-29 Ocak 2016
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin