IEP Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) deneyimli Avrupalı yükseköğretim liderlerinden oluşan bir takım tarafından yürütülen ve yükseköğretim kurumlarının kapsamlı bir değerlendirmeden en yüksek yararı sağlamalarını garanti etmek üzere oluşturulmuş Avrupa Üniversiteler Birliği’nin (EUA) bağımsız bir üyelik hizmetidir.

Kurumsal özerklik ile birlikte, IEP’nin görevi yükseköğretim kurumları ve sistemlerini onların stratejik liderliklerini ve bir dizi gönüllü kurumsal değerlendirmeler aracılığıyla değişimi başarma kapasitelerini geliştirerek desteklemektir.

IEP kaliteyi geliştirmek amacıyla yükseköğretim kurumlarını bu kurumların spesifik hedef ve amaçları doğrultusunda değerlendirir. Program içerik odaklı bir yaklaşım uygular, kapsayıcı bir öz-değerlendirme sürecine, dışsal hesap verebilirlik amaçlarıyla ve etkili iç yönetişim ve yönetim ile birlikte gelişmiş stratejik liderliğe katkı yaparak kurumsal öz-tanımaya vurgu yapar.

Ayrıca, IEP değerlendirmeleri kalite kültürünün etkinliğine ve iç kalite süreçlerinin çıktılarının karar alma, stratejik yönetim ve iç mekanizmalardaki açıklıkları tanımlama konusunda ne dereceye kadar kullanıldığına odaklanır. IEP değerlendirmeleri biçimsel bir oryantasyona sahiptir. Örneğin, bu değerlendirmeler kurumların büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. IEP yargılama, akreditasyon, sıralama ya da kurumları karşılaştırmaya yönelik değildir.

IEP değerlendirme takımı rektörler ya da rektör yardımcıları (mevcut ya da öncekiler), bir öğrenci ve takım koordinatörü olarak görev yapacak olan kıdemli bir yükseköğretim profesyonelinden oluşur. Takım üyeleri uluslararası ve Avrupalı bir perspektif sunarlar; hepsi farklı ülkelerden gelir ve hiçbiri değerlendirilen kurumun kendi ülkesinden gelmez. Takım üyelerine (takım koordinatörü dışında) IEP’de yaptıkları iş için para ödenmez; onlar değerlendirilen kurumun gelişimine katkıda bulunma isteği ve programın yapısına ve amaçlarına hizmet etmeyle motive durumdadırlar.

İlk ziyaret süresince, değerlendirme takımı kuruma ve çevresini anlamaya çalışır. İkinci ziyarette, genellikle iki ay sonra, odak noktası kurumun stratejik politikalarının ve kalite süreçlerinin nasıl etkili bir şekilde uygulandığıdır.

Vurgulanması gerekir ki takımın ana amacı yapıcı ve yardımcı olmaktır. Takım üyeleri özenle hazırlanmış sorulardan oluşan tartışmaları yönetebilecek hazırlıkta olacaklardır. Oturumların interaktif olması beklenir. Formel sunumlar yapılmamalıdır.

Değerlendirme takımının varmış olduğu sonuçlar ve tavsiyeleri kuruma sunulacak olan ve ardından IEP internet sayfasında yayınlanacak olan bir raporda toplanır.

1994’den beri IEP tarafından yaklaşık olarak 400 değerlendirme ve 45 ülkede (çoğunlukla Avrupa fakat aynı zamanda Latin Amerika, Asya ve Afrika) devam eden değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler bütün tür ve büyüklükteki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır: Kamu ve özel üniversiteler, poli-teknik, kapsayıcı ve uzmanlaşmış kurumlar, sanat ve müzik okullarını kapsar nitelikte olmuştur.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin