BEÜ'de Kalite

BEÜ'DE KALİTE GÜVENCESİ ve AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP)

BEÜ, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) üyelerine sunulan bir hizmet olan Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) kapsamında değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarını Kasım 2015 itibarıyla başlatmıştır. Programın temel amacı, katılımcı kurumların stratejik yönetimlerini ve iç kalite kültürünü sürekli geliştirmelerine destek olmaktır.

mudek

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)

Mühendislik Fakültemizin Çevre, Geomatik, Elektrik-Elektronik, İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümleri MÜDEK kapsamındaki ak­reditasyonlarını sürdürmektedir. Maden Mühendisliği Bö­lümüne, ilk olarak 2011-2014 dönemi için uluslararası geçerliliğe sahip MÜDEK tarafından akreditasyon verilmiştir. Bö­lümün başarıyla sürdürdüğü çalışmalar MÜDEK tarafından değerlendirilmiş, bölümün 2014-2017 dönemi için de akreditasyonu onaylanmıştır. https://cdn2.beun.edu.tr/iep/34841c4a3891268c46375805a2f0a1c8/fedek1.jpg

fedek

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)

Fen Edebiyat Fakültemizin Biyoloji, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Tarih Bölümleri de FEDEK’e akredite olmak üzere yaptıkları başvurunun ardından çalışmalarını hızlı biçimde sürdürmektedir.

kardiyoloji

Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu

Tıp Fakültemizin Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türk Kardiyoloji Ye­terlilik Kurulu Eğitim Kurumu Değerlendirme Komisyonu tarafın­dan Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi alarak 2011 yılı itiba­riyle 5 yıl geçerli olmak üzere akredite edilmiştir.

kalite

Laboratuvar Akreditasyonları

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin Mikrobiyoloji ve Bi­yokimya Laboratuvarlarındaki bazı önemli testler de dünyanın önde gelen kalite kontrol kuruluşları tarafından 2013 yılı itibariyle akredite edilmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin