BEÜ'de Kalite

Kaliteli Eğitimin Adresi BEÜ

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), 11 Fakültesi, 3 Enstitüsü, 5 Yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı, 7 Mes­lek Yüksekokulu ve 29 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile akademik ve bilimsel çalışmalarını kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerle zenginleştirerek her geçen yıl daha da güçlenen bir üniversitedir. Her geçen gün büyüyen BEÜ, 2014-2015 Akademik Yılında 71 lisans, 69 lisansüstü (43 yüksek lisans, 26 doktora), 107 ön lisans programı ile toplam 247 bölüm ve programda eğitim vermektedir.

Akademik kadrosunu her geçen gün zenginleştiren BEÜ 85 Profesör, 107 Doçent ve 310 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 502 öğretim üyesi ve 608 Öğretim elemanından oluşan dev kadrosuyla 2015-2016 yılında öğrencilerine kaliteli ve nitelikli eğitim vermeye hazır. 30 bine yakın öğrencisi bulunan BEÜ, sizi de bu dev aileye katılmanızı bekliyor. BEÜ eğitim-öğretim ile ilgili kalite sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Bu amaçla, BEÜ’de akreditasyona yönelik çalışmalar yürütülmekte, ve kalite güvencesi süreçlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bö­lümüne, ilk olarak 2011-2014 dönemi için uluslararası geçerliliğe sahip Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akre­ditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akreditasyon verilmiştir. Bö­lümün başarıyla sürdürdüğü çalışmalar MÜDEK tarafından değerlendirilmiş, bölümün 2014-2017 dönemi için de akreditasyonu onaylanmıştır.

Tıp Fakültemizin Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türk Kardiyoloji Ye­terlilik Kurulu Eğitim Kurumu Değerlendirme Komisyonu tarafın­dan Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi alarak 2011 yılı itiba­riyle 5 yıl geçerli olmak üzere akredite edilmiştir.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin Mikrobiyoloji ve Bi­yokimya Laboratuvarlarındaki bazı önemli testler de dünyanın önde gelen kalite kontrol kuruluşları tarafından 2013 yılı itibariyle akredite edilmiştir.


Mühendislik Fakültemizin Çevre, Geomatik, Elektrik-Elektronik, İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümleri MEDEK kapsamındaki ak­reditasyonlarını sürdürmektedir. Fen Edebiyat Fakültemizin Biyoloji, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Tarih Bölümleri de Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)’e akredite olmak üzere yaptıkları başvurunun ardından çalışmalarını hızlı biçimde sürdürmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin